BasForum

Andreas Bennetzen (Andy Benz), double bass player & composer

My blog

Der har i Danmark i mange år været en tradition for et rigt og levende kontrabas miljø. Godt støttet af bl.a. Dansk Basselskab har vi de sidste 25 år kunnet nyde gode kurser, artikler i Bastidende samt foredrag om alle aspekter af kontrabasspillet. Det har tydeligvis haft en stor positiv indflydelse på kontrabasspillet i landet og det er vigtigt at fortsætte dette arbejde.

 

Basforum er et idéudvekslingsforum med fokus på de udfordringer som en moderne verden i rivende udvikling byder et lille land som Danmark. Antallet af fritidstilbud og aktiviteter er meget højt og kampen om at skabe gode “skoler” for kontrabas er svær, samtidigt lægges meget af kulturstøtten om i disse år.

 

Vi forsøger med dette arrangement og mange flere fremover på at skabe et fælles forum for alle kontrabassister. I dette “BasForum” kan vi sammen undersøge, hvor der skal sættes ind og sætte gang i de projekter som vi brænder for. Konservatoriet og Dansk Basselskab støtter allerede initiativet og vi håber meget på din deltagelse også.

 

Nogle af de emner der vil blive bragt op er:

 

-Moderne Bas skoler til børn og unge

-Videreuddannelse for kontrabaslærere

-Hvad kan vi gøre for at styrke kontrabassens rolle i musikken og undervisningen?

-Hvordan kan vi sammen gøre mere reklame for instrumentet?

-Hvad kan vi gøre for at sikre større søgning til landets konservatorier i fremtiden?

-Hvad er der af relevante og nutidige metoder til undervisning?

-Hvordan får vi bedre adgang til nyt repertoire?

-Hvad er instrumentbanken?

 

 

FACEBOOK GRUPPE

 

 

I samarbejde med:

 

All photos by Mathias Vejerslev except when noted

Creative Commons, some rights reserved.